Taxushaag - Groot

4 producten

40 x Taxus baccata - Taxushaag 40-80cm
actie
40 x Taxus baccata - Taxushaag 40-80cm 40 stuks Taxus Haagplanten met Kluit
640.00 699.99
45 x Taxus baccata - Taxushaag 80-100cm
actie
45 x Taxus baccata - Taxushaag 80-100cm 45 stuks Taxus Haagplanten met Kluit
888.00 999.99
50 x Taxus baccata - Taxushaag 100-125cm
actie
50 x Taxus baccata - Taxushaag 100-125cm 50 stuks Taxus Haagplanten met Kluit
1150.00 1200
20 x Taxus baccata - Taxushaag 125-150cm
actie
20 x Taxus baccata - Taxushaag 125-150cm 20 stuks Taxus Haagplanten met Kluit
599.00 799.99